Website http://daynghehieuqua.com

Thư ngỏ...

Tình hình dạy và học nghề ở Việt Nam hiện nay

Dạy nghề ở Việt Nam. Một cái nhìn tổng quan về tình hình dậy và học nghề ở Việt Nam.

Công cụ dậy nghề hiệu quả

Giới thiệu bộ công cụ dạy nghề hiệu quả, phân tích nhu cầu thị trường, khảo sát điều tra, quản lý đánh giá

Thông tin dậy nghề

Mô hình dạy nghề hiệu quả. Người lao động cần biết.

Kết nối thị trường

Thông tin nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động nói gì?

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Cơ hội việc làm, học nghề cho người lao động

Tin dịch vụ - Thực hiện kế hoạch của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng, Trung tâm Giới thiệu việc làm TP. Đà Nẵng tổ chức phiên giao dịch việc làm vào ngày 1-2-2013, nhằm tạo điều kiện cho người lao động tìm được việc làm và học nghề.

Tìm kiếm