Website http://daynghehieuqua.com

Thư ngỏ...

Tình hình dạy và học nghề ở Việt Nam hiện nay

Dạy nghề ở Việt Nam. Một cái nhìn tổng quan về tình hình dậy và học nghề ở Việt Nam.

Công cụ dậy nghề hiệu quả

Giới thiệu bộ công cụ dạy nghề hiệu quả, phân tích nhu cầu thị trường, khảo sát điều tra, quản lý đánh giá

Thông tin dậy nghề

Mô hình dạy nghề hiệu quả. Người lao động cần biết.

Kết nối thị trường

Thông tin nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động nói gì?

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Dạy nghề cho nông dân xuất ngoại

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân muốn học nghề để đi xuất khẩu lao động, tỉnh Quảng Ngãi đã linh động mở các lớp đào tạo hướng tới nhu cầu này cho lao động nghèo miền núi, giúp họ tiếp cận các cơ hội làm việc ở nước ngoài.

Hướng tới lao động nghèo 


Học viên lớp dạy nghề miễn phí học nghề tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh. 

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Trung tâm Dạy nghề Bình Định: Địa chỉ học nghề của nông dân

Sau 8 năm hoạt động, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (DNHTND) Bình Định đã trở thành địa chỉ dạy nghề tin cậy của hội viên nông dân trong tỉnh, góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn...

Dạy nghề gắn với quy hoạch

 

Sản phẩm của học viên lớp nhân giống cây trồng. 

Nhân rộng quỹ hỗ trợ vốn cho người lao động tự tạo việc làm có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

Tương trợ người lao động lúc khó khăn 


Trung bình hằng năm giúp cho 5.000 đến 6.000 thành viên vay vốn thoát nghèo.

Tìm kiếm