Website http://daynghehieuqua.com

Thư ngỏ...

Tình hình dạy và học nghề ở Việt Nam hiện nay

Dạy nghề ở Việt Nam. Một cái nhìn tổng quan về tình hình dậy và học nghề ở Việt Nam.

Công cụ dậy nghề hiệu quả

Giới thiệu bộ công cụ dạy nghề hiệu quả, phân tích nhu cầu thị trường, khảo sát điều tra, quản lý đánh giá

Thông tin dậy nghề

Mô hình dạy nghề hiệu quả. Người lao động cần biết.

Kết nối thị trường

Thông tin nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động nói gì?

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Đào tạo nghề miễn phí cho người khuyết tật

Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề & Tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM tổ chức dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật (trừ khiếm thị) có độ tuổi từ 13 trở lên; không phân biệt nguồn gốc gây ra khuyết tật, có đủ sức khỏe để theo học nghề; có khả năng tự sinh hoạt, chăm sóc bản thân.

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật

Ngày 26/04/2013, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đã ban hành thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề ấn trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2013. Trong thông tư những vấn đề về dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật được quy định tại Điều 4, Khoản 3.

Đề xuất 18 nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Dạy nghề

Ngày 20/8/2012, tại Hải Phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổng kết 5 năm thi hành Luật Dạy nghề. Ngoài việc đánh giá những thành tựu của công tác dạy nghề từ sau khi Luật này ban hành, Ban tổ chức còn đề xuất bổ sung những nội dung cơ bản, cần thiết để Luật Dạy nghề phù hợp hơn với các văn bản pháp luật khác, tạo ra hệ thống pháp luật dạy nghề đồng bộ, thống nhất, làm cơ sở thực hiện tốt Chiến lược dạy nghề giai đoạn 2011-2020.

Cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Dạy nghề

(HNM) - Chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu thị trường; chưa thiết lập được mối liên kết giữa doanh nghiệp và người lao động, thiếu cơ quan chức năng cụ thể để hướng dẫn thi hành luật, các quy định còn mang tính nguyên tắc… Đó là những hạn chế bộc lộ sau 5 năm triển khai Luật Dạy nghề. Nhiều ý kiến cho rằng cần thiết phải sửa đổi, bổ sung luật cho phù hợp.

Đào tạo nghề cho người lao động tại TT hướng nghiệp dạy nghề huyện Từ Liêm. 
Ảnh: Thu Giang

Tìm kiếm