Website http://daynghehieuqua.com

Thư ngỏ...

Tình hình dạy và học nghề ở Việt Nam hiện nay

Dạy nghề ở Việt Nam. Một cái nhìn tổng quan về tình hình dậy và học nghề ở Việt Nam.

Công cụ dậy nghề hiệu quả

Giới thiệu bộ công cụ dạy nghề hiệu quả, phân tích nhu cầu thị trường, khảo sát điều tra, quản lý đánh giá

Thông tin dậy nghề

Mô hình dạy nghề hiệu quả. Người lao động cần biết.

Kết nối thị trường

Thông tin nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động nói gì?

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo


Hướng dẫn tổ chức Hội thảo: Xây dựng công cụ giám sát đánh giá

Sau hội thảo khới xướng và phân tích các bên liên quan, cần thiết phải tổ chức 1 buổi hội thảo về giám sát đánh giá (1 ngày) để hướng tới việc giải quyết các vấn đề sau:
1. Xây dựng hệ thống giám sát và đanh giá: xác định các tiêu chí và chỉ báo giám sát phát triển chương trình đào tạo.
2. Xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện giám sát và đánh giá
3. Xác định kết quả giám sát và đánh giá sẽ được sử dụng như thế nào để cải tiến chương trình đào tạo.
Tài liệu này đưa ra bức tranh tổng quát nhất nhằm giúp người sử dụng tổ chức hội thảo về giám sát đánh giá thật tốt.

Hướng dẫn xây dựng khung chương trình đào tạo

Tài liệu giúp xác định mục đích, mục tiêu học tập của ngành học, danh sách các phần học, môn học và thời lượng phân bổ cho các môn học sau khi xem xét kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học cần có sau khi học theo kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo (ĐGNCĐT).


Dưới đây là tài liệu trình bày 01 ví dụ về chương trình chi tiết môn hóa sinh thực phẩm thuộc khung chương trình đào tạo nghành sản xuất mía đường.

Tải tài liệu: Ví dụ mẫu

Hướng dẫn đào tạo cho người lớn tuổi

Đối tượng người lao động lớn tuổi theo học các khóa đào tạo, tập huấn rất đáng được quan tâm khuyến khích. Vì vậy, người giảng viên, người hỗ trợ cần thiết phải hiểu rõ những đặc điểm, hạn chế và nguyên tắc học tập của đối tượng này, đồng thời nắm chắc các kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy và kinh nghiệm để có được khóa đào tạo, tập huấn hiệu quả.
Tài liệu hướng dẫn đào tạo cho người lớn tuổi dưới đây sẽ phần nào chỉ ra những cách thức nhằm hỗ trợ giảng viên của các khóa học này.

Hướng dẫn tổ chức Hội thảo: Trình bày kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo

Tài liệu gợi ý một số nội dung chính, câu hỏi/ vấn đề thảo luận, phương pháp và thời gian dự kiến cho mỗi nội dung cho một cuộc hội thảo trình bày kết quả ĐGNCĐT và xây dựng khung chương trình.

Hướng dẫn đánh giá nhu cầu đào tạo cho các cơ sở nghề (Năm 2012)

Xác định và phân tích nhu cầu đào tạo cần được coi là một nhiệm vụ bắt buộc của công tác đào tạo dạy nghề. Trước đây, công việc này thường không được tiến hành đầy đủ hoặc thậm chí hoàn toàn không tiến hành, mà các chương trình đào tạo được tổ chức chủ yếu là do "cảm nhận" của ai đó cho rằng học viên cần học những nội dung này.
Chính vì vậy thường xảy ra trường hợp: Đào tạo những nội dung học viên đã biết hoặc những nội dung không cần thiết cho người học, những nội dung cần biết lại không được học,...
Quá trình đánh giá nhu cầu đào tạo giúp tìm hiểu cấp độ năng lực hiện tại của mỗi
cá nhân và khả năng phản ứng của học viên đối với các nội dung đào tạo. Kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo giúp thiết kế khoá đào tạo sao cho có thể đáp ứng được những nhu cầu chung và cả những nhu cầu riêng biệt của nhóm học viên mục tiêu.
Tài liệu này hướng dẫn chi tiết các bước để đánh giá nhu cầu đào tạo cho các cơ sở nghề. Đây là bước phải tiến hành trước tiên để có một chương trình đào tạo hiệu quả.

Tải tài liệu: Hướng dẫn đánh giá nhu cầu đào tạo

Đánh giá nhu cầu đào tạo

Để có được một chương trình đào tạo hiệu quả, điều quan trọng là xác định được “sản phẩm đầu ra ”của quá trình đào tạo là gì?
“Sản phẩm đầu ra” ở đây, học viên tốt nghiệp có các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết. Đánh giá nhu cầu đào tạo là nhằm xác định các kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học sau khi học xong cần có.
Tài liệu này tóm tắt các bước giúp đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo của người học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

Tải tài liệu: Đánh giá nhu cầu đào tạo (tóm tắt các bước)

Tìm kiếm