Website http://daynghehieuqua.com

Thư ngỏ...

Tình hình dạy và học nghề ở Việt Nam hiện nay

Dạy nghề ở Việt Nam. Một cái nhìn tổng quan về tình hình dậy và học nghề ở Việt Nam.

Công cụ dậy nghề hiệu quả

Giới thiệu bộ công cụ dạy nghề hiệu quả, phân tích nhu cầu thị trường, khảo sát điều tra, quản lý đánh giá

Thông tin dậy nghề

Mô hình dạy nghề hiệu quả. Người lao động cần biết.

Kết nối thị trường

Thông tin nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động nói gì?

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Bình Đại (Bến Tre): Hiệu quả từ công tác dạy nghề gắn với công tác giảm nghèo

Qua 3 năm thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều lao động nông thôn huyện Bình Đại đã tìm được việc làm tại các cơ sở khu công nghiệp, tại hộ gia đình hoặc áp dụng thành công vào sản xuất, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Lao động nông thôn áp dụng nghề vá lưới vào đời sống kinh tế. (Ảnh: T.Mai) 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hướng nghiệp trong cơ sở dạy nghề

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã nêu rõ “... chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở – mô hình xã hội học tập với hệ thống học tập suốt đời, đào tạo liên tục, liên thông giữa các bậc học, ngành học. Phát triển hệ thống hướng nghiệp, dạy nghề... Nhà nước tăng đầu tư tập trung cho các mục tiêu ưu tiên, các chương trình quốc gia phát triển giáo dục, đào tạo...” đã chứng tỏ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với giáo dục đào tạo nói chung, hoạt động dạy nghề nói riêng.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Quyền hạn của trung tâm dạy nghề

Bạn Thu Hà ở Bà Rịa-Vũng Tàu hỏi: Trung tâm dạy nghề có những quyền hạn gì?

Bàn về dạy nghề cho thanh niên

Mỗi bạn trẻ cần xác định rõ không có con đường nào bằng phẳng, nhưng hãy lựa chọn cho bản thân mình một nghề phù hợp.

   

Các bạn thanh niên cần chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp với khả năng 
(Ảnh: Sở TT&TT Hải Dương) 

Tìm kiếm