Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Hướng dẫn đào tạo cho người lớn tuổi

Đối tượng người lao động lớn tuổi theo học các khóa đào tạo, tập huấn rất đáng được quan tâm khuyến khích. Vì vậy, người giảng viên, người hỗ trợ cần thiết phải hiểu rõ những đặc điểm, hạn chế và nguyên tắc học tập của đối tượng này, đồng thời nắm chắc các kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy và kinh nghiệm để có được khóa đào tạo, tập huấn hiệu quả.
Tài liệu hướng dẫn đào tạo cho người lớn tuổi dưới đây sẽ phần nào chỉ ra những cách thức nhằm hỗ trợ giảng viên của các khóa học này.

Tìm kiếm