Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Tổng cục Dạy nghề triển khai nhiệm vụ năm 2012

Sáng 13/01, Tổng cục Dạy nghề đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 với sự tham dự của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi cùng các lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Tổng cục.
Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2011 và Quyết định số 51/QĐ-TCDN ngày 25/02/2011 ban hành chương trình công tác năm 2011 của Tổng cục Dạy nghề, được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự quyết tâm của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, Tổng cục Dạy nghề đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2011.

Với tinh thần chủ động, triển khai có hiệu quả Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề, năm 2011, Tổng cục đã tổ chức các Hội nghị, Hội thảo để tìm cách tiếp cận và triển khai đổi mới dạy nghề; phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học về Chiến lược phát triển dạy nghề ở Việt Nam tại hai tỉnh Phú Yên và Vĩnh Phúc. Tổ chức 3 Hội nghị về “Đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020” tại các tỉnh Yên Bái, Phú Yên, Bến Tre với sự tham gia của các chuyên gia, các Sở LĐTBXH, các CSDN được đầu tư nghề trọng điểm và các TTDN kiểu mẫu.

Trong năm qua, Tổng cục đã phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình thí điểm dạy nghề cho lao động nông thôn trong các làng nghề. Tổ chức đoàn công tác của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo trung ương đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Yên Bái. Phối hợp việc kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện Đề án tại một số địa phương; các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục cũng chủ động, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại các xã điểm và mô hình thí điểm.


Ước tính trong năm qua, trên địa bàn cả nước đã tuyển sinh dạy nghề được 1.860.000 người, đạt 100% kế hoạch và tăng 6,41% so với thực hiện năm 2010. Trong đó: CĐN, TCN tuyển được 420.000 người, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên tuyển được 1.440.000 người. Phát triển chương trình, biên soạn giáo trình cho 14 nghề trọng điểm quốc gia. Trình Bộ cho phép thí điểm bản quyền chuẩn kỹ năng nghề, chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề và chuyển giao công nghệ đào tạo 08 nghề quốc gia cho Malaysia.


Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác học sinh sinh viên, hội chia sẻ kinh nghiệm về công tác học sinh sinh viên khu vực phía Bắc, diễn đàn Học nghề lập nghiệp khu vực đồng bằng sông Hồng. Phối hợp với các doanh nghiệp ký hợp đồng đặt hàng dạy nghề theo nhu cầu doanh nghiệp với các Bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, địa phương và cơ sở đào tạo...


Nhìn chung, trong năm 2011, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của Tổng cục đã đoàn kết, tích cực, hoàn thành nhiệm vụ và công tác chuyên môn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: một số văn bản xây dựng chưa đảm bảo được tiến độ thời gian; có đơn vị chưa chủ động hoàn thiện nội dung; một số Dự án ODA còn vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trong năm 2012, Tổng cục phấn đấu xây dựng hoàn thiện các văn bản, phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề; triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách, chuẩn hóa các danh mục, thiết bị dạy nghề, phát triển hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề và tiến hành triển khai các dự án, đề án về đào tạo nghề.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi đã trao tặng Bằng khen của Bộ cho các cá nhân và tập thể xuất sắc thuộc Tổng cục.

Theo molisa.gov.vn

Tìm kiếm