Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học nghề

(Dân Việt) - Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng, đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số có dân số dưới 1 vạn người được hưởng mức học bổng chính sách bằng 100% tiền lương tối thiểu chung.

Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp tại các trường đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề (công lập) được miễn học phí, lệ phí tuyển sinh; ngoài ra được nhận học bổng chính sách, học bổng khuyến khích học tập... Đây là nội dung dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách dạy nghề đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Theo dự thảo này, đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số có dân số dưới 1 vạn người được hưởng mức học bổng chính sách bằng 100% tiền lương tối thiểu chung. Học sinh, sinh viên thuộc các dân tộc thiểu số còn lại thì được hưởng mức học bổng chính sách bằng 80% tiền lương tối thiểu chung.

Dự thảo còn đề xuất quy định các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ học phẩm; được mượn miễn phí giáo trình, tài liệu học nghề; được cấp chăn bông cá nhân, màn cá nhân, áo bông, chiếu cá nhân, nylon đi mưa và quần áo bảo hộ lao động theo nghề đào tạo. Học sinh, sinh viên cũng được hỗ trợ 2 lần (lượt đi và về) tiền đi lại theo giá vé công cộng. Ngày Tết Nguyên đán, tết dân tộc, trường hợp học sinh, sinh viên ở lại trường không về nhà được hỗ trợ với mức 10% tiền lương tối thiểu cho 1 người/lần ở lại.


Chu Bình 
http://danviet.vn

Tìm kiếm