Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

NLĐ phải hoàn trả chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ?

Việc bồi thường chi phí đào tạo khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ được quy định tại khoản 3 điều 41 Bộ luật Lao động sửa đổi.

Hỏi: Tôi làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn tại một công ty, được cử tham gia chương trình đào tạo với cam kết sẽ làm việc cho công ty tối thiểu 2 năm sau khi kết thúc chương trình đào tạo, nếu chưa hết thời hạn đã cam kết mà nghỉ việc thì phải bồi thường chi phí đào tạo. Nay, vì lý do cá nhân, chưa hết thời hạn theo cam kết, tôi làm đơn đề nghị chấm dứt HĐLĐ và nộp lãnh đạo công ty theo quy định của pháp luật (trước 45 ngày), vậy tôi có phải hoàn trả chi phí đào tạo không?
Võ Linh

Báo Lao Động đã liên hệ với tiến sĩ - luật sư Vũ Thái Hà - Chủ tịch HĐTV Cty luật TNHH YouMe (ĐT: 0913.55.99.44. Website: www.youmevietnam.com) và được trả lời:

Việc bồi thường chi phí đào tạo khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ được quy định tại khoản 3 điều 41 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung (BLLĐ) như sau: NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì phải bồi thường chi phí đào tạo (CPĐT) theo quy định của Chính phủ.

Hướng dẫn thi hành quy định này, điều 13 Nghị định 44/2003/NĐ-CP quy định: NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải bồi thường CPĐT theo quy định tại khoản 4 điều 32 Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 9.1.2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề, trừ trường hợp chấm dứt HĐLĐ mà thực hiện đúng và đủ các quy định tại Điều 37 của BLLĐ. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng có hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2003/NĐ-CP về vấn đề này tại thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH.

Theo điểm b khoản 4 mục III của thông tư này, NLĐ tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ, trừ các trường hợp quy định tại Điều 37 của BLLĐ, khi chưa học xong hoặc học xong không làm việc cho người sử dụng lao động đủ thời gian như đã thỏa thuận, thì phải bồi thường mức CPĐT. Căn cứ các điều luật này, nếu NLĐ, khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, đã thực hiện đúng và đủ quy định của Điều 37 của BLLĐ, thì không phải bồi thường CPĐT cho công ty.

Điều 37 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự đơn phương chấm dứt hợp đồng không xác định thời hạn như sau: NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ và phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày. Căn cứ theo quy định này, việc ông đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn sau khi đã báo trước cho công ty 45 ngày là đúng và đủ theo quy định tại Điều 37.

Căn cứ vào các quy định tại khoản 3 Điều 41, Điều 37 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung, điều 13 Nghị định 44/2003/NĐ-CP, điểm b khoản 4 mục III thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên, ông không phải bồi thường CPĐT cho công ty khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ dù đã ký cam kết sẽ làm việc cho công ty tối thiểu 2 năm sau khi kết thúc chương trình đào tạo nhưng chưa hết thời hạn cam kết mà đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Nguồn: http://laodong.com.vn

Tìm kiếm