Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Cần giúp doanh nghiệp đào tạo nghề tại chỗ

Trong tình hình KTXH và đặc biệt là việc làm, thu nhập, đời sống NLĐ gặp nhiều khó khăn như hiện nay, hầu hết các CB CĐ, đoàn viên, NLĐ đều bày tỏ mong muốn CĐ các cấp cần phối hợp với chuyên môn để tìm ra và xây dựng được những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng ngành nghề, giúp DN tháo gỡ khó khăn.


Bởi, vấn đề việc làm, thu nhập, đời sống NLĐ chỉ có thể được đảm bảo khi DN làm ăn có hiệu quả. Chỉ khi DN làm ăn có hiệu quả thì mới có điều kiện đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho NLĐ. Các CB CĐ cũng mong khối CĐ các DN ngoài nhà nước, được quan tâm hơn nữa về chế độ chính sách vì hiện nay tiền lương, phụ cấp của họ thấp, rất khó để toàn tâm, toàn lực cho nhiệm vụ được giao.

Nhiều CB CĐ và CNLĐ có cùng nguyện vọng và đề xuất như chị Nguyễn Thị Hưởng – Chủ tịch CĐ Tập đoàn Hoàng Hà (Quảng Ninh) - là: Đề nghị Chính phủ có cơ chế, giải pháp cho công tác đào tạo nghề, có chính sách ưu tiên cho các DN được đào tạo nghề tại chỗ.

Việc đào tạo nghề tại chỗ của DN sẽ đáp ứng sát nhu cầu về nhân lực cho DN cả về tầm ngắn hạn, trung hạn và tầm xa, khắc phục được tình trạng chỗ việc cần thì thiếu người, chỗ nhiều người lại ít việc và tình trạng non kém tay nghề, không thạo việc; giảm được chi phí đào tạo cho toàn xã hội. Bản thân các CNLĐ cũng sẽ thấy thuận lợi khi được đào tạo nghề tại chính DN, bởi có sẵn phương tiện, việc học sát thực tế với công việc hằng ngày của họ và giảm được chi phí đi lại, ăn ở khi đi đào tạo xa DN.

  Nguồn: http://laodong.com.vn/

Tìm kiếm