Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Cần Thơ: Đầu tư 1.000 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho công nhân

UBND thành phố Cần thơ vừa họp triển khai kế hoạch xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp Cần Thơ, dự kiến tổng số vốn khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hiện thành phố Cần Thơ có khoảng 32.000 lao động đang làm việc tại các khu chế xuất và công nghiệp, trong đó có khoảng 30% công nhân chưa có nhà ở. Với thực tế đó, UBND thành phố cùng với Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ lập kế hoạch triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân từ nay đến năm 2020.

Ngoài việc xây dựng nhà ở sẽ xây dựng nhà trẻ, khu vui chơi giải trí, thực hiện bằng 2 hình thức: Xây dựng mới và quy hoạch tạo quỹ đất để giải quyết khoảng 6.000 đến 7.000 chỗ ở. Dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng bằng các nguồn vốn tín dụng đầu tư, quỹ phát triển nhà thành phố Cần Thơ, vốn phát triển đầu tư Việt Nam và vốn huy động của các nhà đầu tư.


Phạm Tâm 
http://dantri.com.vn/

Tìm kiếm