Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Điểm qua nội dung Nghị định 103 về mức lương tối tiểu vùng

Kể từ ngày 01/01/2013, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp sẽ tăng từ 16% đến 18% so với mức cũ.

Ngày 4/12 vừa qua, Chính phủ mới ban hành Nghị định 103/2012/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng mới, cụ thể như sau:

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Vùng I sẽ tăng từ 2.000.000 đồng lên 2.350.000 đồng, tăng thêm 350.000 đồng.

Tương tự, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Vùng II sẽ có mức lương tối thiểu vùng là 2.100.000, tăng 320.000 đồng.

Các doanh nghiệp thuộc Vùng III sẽ áp dụng mức lương là 1.800.000 đồng, và Vùng IV là 1.650.000, tăng so với mức cũ là 250.000 đồng.

Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng cũng có vài thay đổi so với danh mục được ban hành kèm Nghị định 70/2011/NĐ-CP do có sự thay đổi về địa giới hành chính của các địa phương, nhưng nhìn chung cơ cấu vùng vẫn không thay đổi.

 Theo THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm