Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tư vấn miễn phí cho 400 thanh niên, công nhân

Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF) phối hợp với tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu và Đoàn luật sư Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức "Ngày tư vấn pháp luật miễn phí cho cộng đồng" 400 đoàn viên, thanh niên công nhân thuộc các cơ sở đoàn và nông trường cao su tham dự ngày tư vấn pháp luật miễn phí và nhận các tài liệu pháp luật. Đoàn viên thanh niên và công nhân được luật sư VBF tư vấn về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, ly hôn và các vấn đề về tài sản hoặc giải đáp các câu hỏi liên quan tới các lĩnh vực pháp luật khác.

Được biết chương trình‘’ Ngày tư vấn pháp luật miễn phí cho cộng đồng’’ thuộc dự án JICA, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương thứ 12 được Liên đoàn luật sư Việt Nam phối hợp tổ chức ngày tư vấn pháp luật miễn phí.

http://laodong.com.vn

Tìm kiếm