Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Ưu tiên dạy nghề, giải quyết việc làm cho con của người có công

(Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 31 yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các cấp đưa nội dung đào tạo nghề cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trở thành một chỉ tiêu cụ thể trong việc xây dựng và triển khai đề án, kế hoạch 5 năm và hàng năm về đào tạo nghề.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn ưu tiên tuyển dụng con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng đang cư trú tại địa phương vào làm việc.

Cơ quan LĐTBXH ở địa phương có trách nhiệm thống kê, rà soát con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tổng hợp báo cáo UBND cùng cấp để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai...

UBND các tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể với các bộ, ngành T.Ư để làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương bệnh binh nặng trên địa bàn.


B.T.K 
http://danviet.vn

Tìm kiếm