Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Trên 52 triệu lao động có việc làm

Ngày 18.12, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã công bố kết quả điều tra LĐ việc làm năm 2012. Kết quả điều tra về LĐ và việc làm trong 3 quý đầu năm 2012 và có đánh giá, so sánh với các số liệu điều tra LĐ việc làm từ năm 2007 đến nay, nhằm cung cấp các thông tin về LĐ và việc làm cho người sử dụng.

Ảnh minh họa
Theo báo cáo, tính đến hết tháng 10.2012, cả nước có thêm 1,1 triệu LĐ có việc làm mới, nâng tổng số LĐ có việc làm cả nước lên 52,1 triệu LĐ. Trong đó, bao gồm 70% lực lượng LĐ thuộc khu vực nông thôn; LĐ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và khu vực nhà nước có xu hướng giảm dần qua các quý của năm 2012, với mức giảm 3% từ quý I đến quý III. Khu vực ngoài nhà nước gồm LĐ tự do, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân… lại tăng lên.

Điều tra lao động và việc làm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến thị trường LĐ đối với những người từ 15 tuổi trở lên, vì vậy các chỉ tiêu về thị trường lao động nêu trong báo cáo này chủ yếu được tính cho nhóm người từ 15 tuổi trở lên. Do ở nước ta có nhu cầu sử dụng các chỉ tiêu của thị trường lao động đối với nhóm tuổi trong độ tuổi lao động (nam từ 15 đến hết 59 tuổi và nữ từ 15 đến hết 54 tuổi), kết quả đối với nhóm tuổi này được tính riêng cho một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm.

Vấn đề bất bình đẳng giới thể hiện rõ khi LĐ nữ không có việc làm (2,5%) cao hơn nam giới (1,7%). Về LĐ thất nghiệp, theo thống kê hiện TPHCM có số lượng cao nhất, tiếp đó là đồng bằng sông Cửu Long, Hà Nội; khu vực trung du phía Bắc có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất trong cả nước. Vấn đề tìm việc làm hiện nay của thanh niên 15 tuổi đến 24 tuổi đang là mối quan tâm của các cơ quan chức năng khi nhóm LĐ này chiếm tới 47% tổng số người thất nghiệp. Tổng cục Thống kê cũng cho biết, năm 2013 đơn vị này sẽ công bố báo cáo điều tra LĐ theo từng quý, với các phương pháp và cách tiếp cận theo tiêu chuẩn quốc tế.


Nguồn: http://laodong.com.vn

Tìm kiếm