Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Doanh nghiệp gặp khó, hơn 1.400 công nhân mất việc

PNO- Theo Ban Quản lý các KCX- KCN TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2012, kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp tại các KCX- KCN, khiến trên 1.400 lao động mất việc làm.


Ảnh minh họa: Quỳnh MaiPNO 

Cụ thể, trong 9 tháng, đã có 136 dự án khó khăn phải tạm ngưng hoạt động, ngưng hoạt động, giảm công suất hoặc thanh lý dự án trước thời hạn do gặp khó khăn về vốn, đơn hàng, thị trường tiêu thụ, trong đó tập trung vào các ngành: vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, cơ khí và may mặc. Trong đó, có 79 dự án giảm công suất, 11 dự án tạm ngưng, 31 dự án ngưng hoạt động, 15 dự án thanh lý giải thể trước thời hạn.

Số lao động bị mất việc, hoặc tạm thời chưa có việc làm là hơn 1.400 lao động. Những lao động có nhu cầu tìm việc đã được công đoàn các KCX- KCN TP và Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Ban quản lý giới thiệu tìm việc làm mới tại các doanh nghiệp khác trong KCX- KCN.

  Mai Phan

Tìm kiếm