Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

31.000 tỉ đồng cho dạy nghề, việc làm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động giai đoạn 2012-2015 với năm dự án, tổng chi phí 30.656 tỉ đồng. 
 Trong đó, dự án được chi nhiều nhất là “đổi mới và phát triển dạy nghề”, chiếm gần 19.000 tỉ đồng với mục tiêu đưa tỉ lệ lao động qua đào tạo lên 40% trong năm 2015. Dự án này gồm các nội dung: xây dựng hệ thống quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị nghề; xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn; xây dựng hoạt động kiểm định nghề; hệ thống đánh giá và cấp chứng chỉ...

Về xuất khẩu lao động, chi hơn 1.000 tỉ đồng với mục tiêu đưa 80.000-120.000 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số và lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài. Dự án này còn hỗ trợ đào tạo lao động trình độ cao về kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho khoảng 5.000 lao động; xây dựng trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu cho thị trường Trung Đông tại Thanh Hóa và trung tâm đào tạo lao động cho thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc tại Hà Nội. Các gói hỗ trợ này nhằm mục tiêu đến năm 2015, có khoảng 60% lao động được đào tạo nghề và 100% lao động được bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Ngoài ra, còn có các dự án đào tạo nghề cho 2,45 triệu lao động nông thôn; dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm cho 0,7 - 0,8 triệu lao động; dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động. Thủ tướng cũng giao Bộ Lao động - thương binh và xã hội quản lý chương trình, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện chương trình theo quy định. HỒ VĂN - http://chuyentrang.tuoitre.vn

Tìm kiếm