Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Sẽ thí điểm 3 loại thẻ học nghề nông nghiệp

(Dân Việt) - Thẻ học nghề nông nghiệp được cấp cho lao động nông thôn các tỉnh thí điểm sử dụng để tham gia các khóa học nghề nông nghiệp.

 Thẻ này có 3 loại (màu thẻ khác nhau) tương ứng với 3 đối tượng người học. Nội dung trên được nêu trongdự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề. Dự thảo do liên Bộ NNPTNT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xây dựng.

Cụ thể, trong 3 loại thẻ, thẻ màu đỏ là thẻ cấp cho lao động nông thôn được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học.

Người được nhận thẻ đỏ được hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực học/người, cũng như được hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

Thẻ màu xanh là thẻ cấp cho lao động nông thôn thuộc diện có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với mức tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học.

Còn thẻ màu vàng là thẻ cấp cho lao động khác được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với mức tối đa 2 triệu đồng/người/khóa học.

Trên thẻ học nghề có các thông tin như: Họ và tên, năm sinh, số chứng minh thư nhân dân, ảnh cỡ 3cm x 4cm, nơi cư trú hiện nay, đối tượng ưu tiên, thông tin về khoá học nghề…

Hiện nay dự thảo này đang được Bộ NNPTNT công bố lấy ý kiến nhân dân.


Minh Hải- B.T.K
http://danviet.vn

Tìm kiếm