Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Cần nhân rộng việc xã hội hoá

Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Hoàng Ngọc Thanh làm trưởng đoàn vừa kết thúc đợt kiểm tra tại Nam Định. Kinh nghiệm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở đây là xã hội hoá tuyên truyền với việc một số DN tự bỏ kinh phí in ấn tài liệu và tổ chức tập huấn cho NLĐ.


Tuyên truyền pháp luật trong giờ ăn ca đang là hình thức được CĐ nhiều nơi áp dụng. 
Ảnh: Lê Khánh 


10/10 huyện, thành phố có hội đồng phổ biến pháp luật
Đợt kiểm tra này là hoạt động thực hiện quyết định của Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Chính phủ, kế hoạch số 19KH/TLĐ của Tổng LĐLĐVN với thành viên là đại diện các bộ: Tư pháp, Y tế, Tài chính, một số đoàn thể...

Ông Đoàn Văn Hùng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định - cho biết, ở cấp huyện, 10/10 huyện, thành phố có hội đồng PBGDPL; tổng số thành viên hội đồng PBGDPL cấp huyện là 141 người.

Ông Hùng cũng nhấn mạnh đối với các ngành như công an tỉnh, LĐLĐ tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh... đã thành lập được hội đồng PBGDPL để chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động PBGDPL liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật về dân sự, kinh tế, quyền của công dân, an ninh trật tự, văn hoá xã hội.

Hình thức chủ yếu được sử dụng tại Nam Định là tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị. Đến nay, toàn tỉnh tổ chức hàng ngàn buổi tuyên truyền PBGDPL cho hàng chục ngàn lượt CB, công chức, hội viên, đoàn viên, học sinh sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Sở LĐTBXH đã tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, toạ đàm đến đông đảo DN, NLĐ về Luật LĐ, Luật BHXH; tổ chức 7 lớp tập huấn về ATVSLĐ cho 700 người sử dụng LĐ và CB làm công tác an toàn. Sở Y tế tổ chức 3 lớp tập huấn kiến thức PL về thanh tra nhân dân, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí... cho hơn 300 chủ tịch CĐ, thanh tra nhân dân, CB tổ chức của các đơn vị.

Một điểm đáng chú ý và cần nhân rộng là tại Nam Định, công tác PBGDPL đã được xã hội hoá thông qua việc một số DN tự bỏ kinh phí in ấn tài liệu và tổ chức tập huấn pháp luật cho CB, nhân viên trong đơn vị; đồng thời các đơn vị lấy ngày thứ sáu đầu tiên của tháng làm ngày tuyên truyền pháp luật.

CĐ đào tạo giảng viên kiêm chức
Hiện tổ chức CĐVN đang tiếp tục thực hiện đề án của Chính phủ về tuyên truyền PBPL cho NLĐ và người sử dụng LĐ trong các loại hình DN. Đây là cơ sở để CĐ Nam Định nói riêng và toàn hệ thống CĐ nói chung đẩy mạnh công tác PBGDPL. Đặc biệt công tác PBGDPL được LĐLĐ tỉnh đa dạng hoá về hình thức, từ tuyên truyền miệng đến biên soạn tài liệu, thông qua phương tiện truyền thông, các hội thi...

Đánh giá của đại diện Sở Tư pháp Nam Định cho biết LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho 175 CB, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền PBDGPL cho CB CĐ các cấp, tập huấn kiến thức PL cho gần 500 LĐ tại các KCN... Hơn thế, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức được lớp đào tạo giảng viên kiêm chức về PL cho 25 CB CĐ chủ chốt.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực hiện PL LĐ và Luật BHXH tại 20 DN; các cấp CĐ phối hợp ngành chức năng tiến hành 183 cuộc kiểm tra chính sách đối với NLĐ và 172 cuộc về công tác bảo hiểm LĐ.

Tuy nhiên, theo những người trực tiếp làm công tác PBGDPL của Nam Định nói chung và CĐ địa phương nói riêng thì hiện đội ngũ này cần liên tục được nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tế. Giai đoạn tiếp theo cần có sự đầu tư thoả đáng về cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL và mở rộng phạm vi xã hội hoá hoạt động, huy động sự tham gia, đóng góp tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, DN.

Lê Việt Hà

Tìm kiếm