Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Một DN xây dựng khu nhà ở cho 700 công nhân

Đó là Cty Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang (KCN Sông Hậu). Tuy nhiên, số CNLĐ của Cty này hiện lên đến trên 3.000 người nên chỉ mới đáp ứng được chưa đến 25%.
Theo BQL các KCN tỉnh, hiện các KCN, cụm CN của tỉnh đã thu hút trên 7.000 CNLĐ, song ngoài Cty Thủy sản Minh Phú, hầu hết CNLĐ tại các DN khác phải thuê nhà ở với điều kiện sinh hoạt tạm bợ. Hiện trên địa bàn tỉnh chưa có dự án nhà ở cho CNLĐ nào được triển khai xây dựng.

L.N.G 
http://laodong.com.vn

Tìm kiếm