Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Trong thời gian báo trước, có được nghỉ không lương?

(NLĐO) - Tôi làm việc cho một công ty với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ngày 30-8-2012, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc và đang chờ đủ 45 ngày mới nghỉ. Bây giờ tôi xin nghỉ không lương thì thời gian nghỉ không lương có được tính vào 45 ngày báo trước không, hay là phải làm đủ 45 ngày đã mới được nghỉ?
 

Ảnh minh họa

Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật Phạm Nghiêm, trả lời: Pháp luật lao động không điều chỉnh cụ thể việc nghỉ không lương cũng như thời gian nghỉ không lương. Vấn đề này phụ thuộc hoàn toàn vào sự thỏa thuận của hai bên.

Do đó, nếu công ty cho phép bạn nghỉ không lương trong thời hạn thông báo trước thì bạn mới được nghỉ, nếu công ty không cho phép thì bạn vẫn phải làm việc bình thường cho đến hết hạn báo trước. Nếu bạn tự ý nghỉ việc trước khi hết hạn báo trước là vi phạm thời hạn báo trước và phải bồi thường cho doanh nghiệp một khoản tiền tương ứng với tiền lương những ngày không báo trước. Cần lưu ý thời hạn thông báo trước là 45 ngày làm việc.

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi thắc mắc về pháp luật lao động theo địa chỉ: Chuyên mục “Tư vấn pháp luật lao động”, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1- TPHCM hoặc e-mail: phapluatlaodong@nld.com.vn

Nguồn http://nld.com.vn

Tìm kiếm