Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Đề xuất tăng mức hỗ trợ học nghề

(NLĐ) - Ngày 18-9, Bộ LĐ-TB-XH đã làm việc với Sở LĐ-TB-XH TPHCM về vấn đề người lao động thất nghiệp không tiếp cận được việc học nghề, việc kết nối giữa đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp...
Đại diện Sở LĐ-TB-XH TPHCM cho biết năm 2010 chỉ có 44 người đăng ký học nghề, năm 2011 có 32 người và 9 tháng đầu năm 2012 có 681 người. Số người đăng ký học nghề quá thấp so với người đăng ký thất nghiệp (8 tháng đầu năm 2012 có 110.786 người đăng ký thất nghiệp).

Nguyên nhân do thời gian đăng ký đến khi có nghề để học quá dài, các khóa dạy nghề không trùng vào thời gian thất nghiệp, chi phí hỗ trợ học nghề thấp (chỉ 300.000 đồng/tháng). Từ thực tế đó, sở đề xuất tăng mức hỗ trợ học nghề lên 2,5 triệu đồng/khóa…

Tr.Hoàng
http://nld.com.vn

Tìm kiếm