Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Huyện Mỹ Đức, Hà Nội: Phấn đấu 100% cơ sở, 60% chi hội có báo NTNN

(Dân Việt) - Đó là một trong những mục tiêu Đại hội X, nhiệm kỳ 2012-2017 Hội Nông dân (ND) huyện Mỹ Đức đề ra.
Đại hội cũng đã thông qua các mục tiêu: Đào tạo nghề mới cho 4.500-5.000 lượt ND; tập huấn KHKT cho 55.000 lượt hội viên ND…

Nhiệm kỳ IX, các cấp hội trong huyện đã kết nạp 7.526 hội viên mới; 100% cơ sở xây dựng được quỹ hoạt động hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Xóa đói giảm nghèo; Hội phối hợp với Trung tâm Khuyến nông huyện mở 675 lớp tập huấn chuyển giao KHKT; phối hợp với Ngân hàng CSXH giải ngân gần 40 tỷ đồng cho ND vay...


Nguyễn Hương

Tìm kiếm