Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Giới thiệu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi

Ngày 24-9, tại Hà Nội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) tổ chức Hội nghị giới thiệu Bộ luật Lao động (BLLĐ) và Luật Công đoàn.
Bộ luật Lao động sửa đổi được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 3 (thay thế cho Luật Lao động cũ đã qua 3 lần sửa đổi) gồm 17 chương, 242 điều kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tế thị trường lao động và quan hệ lao động hiện nay.

BLLĐ sửa đổi đồng thời cũng mở ra khả năng chính thức ghi nhận các mối quan hệ lao động thực tế giữa chủ lao động và người lao động dù hai bên có ký hợp đồng lao động hay không. Những quy định mới này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2013.

Luật Công đoàn (sửa đổi) cũng đã được thông qua tại kỳ họp thứ 13 gồm 6 chương, 33 điều, có nhiều nội dung mới được quy định chặt chẽ hơn, như: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động Công đoàn; thừa nhận và tạo điều kiện để Công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật… Luật Công đoàn sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2013.

Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai khẳng định: Một trong những thay đổi chính ở hai luật quan trọng này là Chính phủ phải đóng vai trò chủ động trong việc hỗ trợ quá trình thương lượng tập thể giữa tập thể, người sử dụng lao động và công đoàn với tư cách là tổ chức đại diện thật sự cho người lao động.

Ngoài ra, các thay đổi quan trọng khác cũng đã được quy định như việc thành lập Hội đồng Tiền lương quốc gia – một cơ cấu quan trọng xác định mức lương tối thiểu, ghi lại việc thuê lại lao động như một hình thức lao động mới, bảo vệ lao động bán thời gian và lao động gia đình.

 Thứ trưởng Bộ LĐTB & XH Phạm Minh Huân khẳng định, sẽ triển khai thực hiện Bộ luật Lao động một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp soạn thảo các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. Ngoài ra, sẽ tiến hành tuyên truyền phổ biến những nội dung mới của Luật tới người lao động.

Lê Bảo

Tìm kiếm