Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Các cấp Công Đoàn kiến nghị xử lý 1.804 vi phạm chính sách LĐ nữ


Phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nữ đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp Công Đoàn cả nước đã chủ động tham gia với cơ quan nhà nước, chuyên môn về xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ chính sách, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách LĐ nữ.

Theo Văn phòng Tổng LĐLĐVN, trong 5 năm qua, các cấp Công Đoàn cả nước đã tham gia 12.599 cuộc kiểm tra, kiến nghị giải quyết 1.084 trường hợp vi phạm các quy định về chính sách, pháp luật đối với LĐ nữ; tổ chức 4.407 cuộc hội thảo, tọa đàm nhằm tập hợp, đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền với LĐ nữ và trẻ em...
S.T 
Nguồn http://laodong.com.vn

Tìm kiếm