Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Đến năm 2015 sẽ có hơn 1.400 cơ sở dạy nghề


Theo thống kê của Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH), hiện cả nước có trên 1.180 trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và các trung tâm dạy nghề. Dự kiến đến năm 2015 số lượng cơ sở dạy nghề sẽ tăng lên 1.410 và đến năm 2020 sẽ đạt con số 1.590.

Đến năm 2015 phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 40% (khoảng 23,5 triệu người) và 55% (khoảng 34,4 triệu người) vào năm 2020. Để đạt được điều này, Tổng cục Dạy nghề phải nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác dạy nghề; xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề đáp ứng với yêu cầu. Trong đó tập trung chủ yếu thực hiện toàn diện các giải pháp và có giải pháp đột phá về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.
(Nguồn : HNM)

Tìm kiếm