Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Phục vụ 8.832 chỗ ở cho người lao động

Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (Đông Anh, HN): 
Theo ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà ở xã hội, dự án thí điểm xây dựng nhà ở phục vụ CN ở thuê tại xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) có tổng diện tích sử dụng đất là 20ha. 
Thiết kế được phê duyệt gồm 24 đơn nguyên cao 5 tầng và 3 khối nhà 15 tầng với 1.556 phòng phục vụ 11.520 chỗ ở. Hiện tại xí nghiệp đã tiếp nhận ký hợp đồng cho thuê và bàn giao đưa vào sử sụng 23 đơn nguyên nhà 5 tầng gồm 1.080 phòng ở, phục vụ 8.832 chỗ ở cho CN thuê. Lực lượng ở thuê trong khu vực chủ yếu là nữ CN phần lớn xuất thân từ nông thôn, chưa qua đào tạo nghề, hiểu biết pháp luật và tác phong công nghiệp hạn chế, tiền lương thấp nên cuộc sống khó khăn.

Trong khi đó, cường độ LĐ cao, hệ thống các thiết chế VHTT dành cho CNLĐ hầu như không có... Do đó, việc xây dựng đời sống văn hóa CN trong các KCN vừa là vấn đề bức xúc, vừa là nhiệm vụ lâu dài của các cấp chính quyền và tổ chức CĐ thủ đô.

S.Thu 
http://laodong.com.vn

Tìm kiếm