Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Lao động giỏi sẽ được cấp chứng chỉ nghề Quốc gia


Bộ LĐ-TB&XH ban hành thông tư quy định về tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
Theo đó, người lao động sẽ tham gia thi tay nghề tại các trung tâm đánh giá kỹ năng (do Bộ LĐ-TB&XH thành lập). Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia sẽ được cấp cho người lao động tại tất cả thành phần kinh tế. Kỳ thi dành cho hai bậc trình độ kỹ năng cao nhất (bốn, năm) được tổ chức vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm; các trình độ kỹ năng từ bậc một đến bậc ba được thi nhiều lần trong năm.

Người dự thi ở bậc một chỉ cần có một trong các điều kiện: “đã học hết chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp” hoặc “có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất một năm”. Nếu có 14 năm kinh nghiệm thì không cần điều kiện nào về bằng cấp, người lao động vẫn có thể đăng ký thi tay nghề bậc năm.

Việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề sẽ giúp hệ thống đánh giá kỹ năng nghề của Việt Nam tương thích với hệ thống đánh giá của các nước trong khu vực và thế giới, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực của Việt Nam trong quá trình hội nhập.

B.PHƯỢNG
http://dubaonhanluchcmc.gov.vn

Tìm kiếm