Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

VĂN BẢN MỚI VỀ TÍN DỤNG CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HỌC NGHỀ (22/12/2011)


Ngày 13 tháng 12 năm 2011, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM đã có Công văn số 13002/LĐTBXH-DN thông báo những văn bản mới của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam liên quan đến cho vay học nghề lao động nông thôn.


Theo đó, 02 văn bản mới đó là:

- Văn bản số 3182/NHCS-TDSV ngày 21/12/2010 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09/10/2009, Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Văn bản số 2568/NHCS-TDSV ngày 21/10/2011 về việc cho vay học nghề lao động nông thôn.
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho các đối tượng là lao động nông thôn, bộ đội xuất ngũ hiểu rõ về các chính sách ưu đãi, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Quý đơn vị tra cứu, nghiên cứu các văn bản nói trên tại trang web của Sở (theo đường dẫn http://www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn tại mục Văn bản pháp luật -> Sở Lao động – TBXH phát hành -> Dạy nghề ) đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội phổ biến, tạo điều kiện xác nhận cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được vay vốn để làm thủ tục vay vốn theo quy định…

(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, 20/12/2011)

Tìm kiếm