Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Coi trọng an toàn cho công nhân

Vừa là chủ nhiệm chính trị, vừa là Chủ tịch CĐ Cty TNHH một thành viên cơ điện và vật liệu nổ 31 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Phổ Yên, Thái Nguyên), trung tá Hoàng Quốc Quang rất coi trọng việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho NLĐ chấp hành quy trình, quy phạm trong LĐSX.

Coi trọng an toàn cho công nhân

Một trong những hoạt động tuyên truyền được CĐ Cty triển khai hiệu quả từ cấp tổ CĐ và CĐ bộ phận là thực hiện cuộc vận động “50” của Bộ Quốc phòng - cuộc vận động trong quân đội về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Dưới sự chỉ đạo của anh Quang, CĐ Cty đã tuyên truyền cho CNLĐ bằng hình thức trực quan sinh động như hò, vè, thơ ca, hội thi. Tiếp đó, CNLĐ ký cam kết thực hiện những nội dung của cuộc vận động. Từ việc chấm điểm thi đua hằng quý, CĐ biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tốt và hạ mức thi đua với trường hợp vi phạm.

Nói về kinh nghiệm triển khai hiệu quả công tác ATVSLĐ-PCCC, anh Quang nhấn mạnh việc “duy trì tốt mạng lưới an toàn vệ sinh viên”. Hiện Cty có khoảng 70 an toàn vệ sinh viên, mỗi tổ SX đều bố trí 1-2 người. Mạng lưới này do CĐ quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ và ra văn bản hướng dẫn các an toàn viên biện pháp hoạt động, biết phát hiện sớm những  nguy cơ gây mất an toàn, bởi đây là đơn vị SX vũ khí, vật liệu nổ tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại. Kết quả,  gần 10 năm nay Cty không xảy ra mất an toàn do lỗi chủ quan.

Riêng trung tá Hoàng Quốc Quang đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn cũng như “vai” chủ tịch CĐ. Anh đã làm được nhiều việc có ích cho NLĐ, trong đó chủ yếu vẫn là chế độ chính sách như bệnh nghề nghiệp, điều kiện làm việc, thu nhập, sử dụng quỹ CĐ hỗ trợ NLĐ. Đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ không ngừng được cải thiện với thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Từ 2010 đến nay, CĐ Cty liên tục đạt vững mạnh xuất sắc, được cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN và Tổng cục Chính trị.
Thu Hương 

Nguồn: laodong.com.vn

Tìm kiếm