Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Hà Nội: Năm 2012, phấn đấu tạo thêm 8.000 việc làm cho người lao động nông thôn

(HNM) - Trong tháng 5 UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về công tác khuyến công trong năm 2012 với các mục tiêu cụ thể như: Cấy nghề tiểu thủ công nghiệp cho 50 làng chưa có nghề; mở rộng và phát triển 35 làng đã có nghề; tạo thêm khoảng 8.000 việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn.

Phấn đấu năm 2012, giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn đóng góp từ 22 đến 25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp toàn thành phố; Góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ tăng 15% so với năm 2011. Trong thời gian tới, TP sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp; hỗ trợ đầu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn và hỗ trợ tư vấn cung cấp thông tin, thiết kế mẫu mã sản phẩm...


Theo http://hanoimoi.com.vn

Tìm kiếm